Biga Günlüğü

  

   
   

 

Yazdır12.11.2019 19:45:53

Biga Doğa Koleji Lise Öğrencileri Antalya ´ da t-MBA Liderlik Akademisi Kampında. t-MBA Eğitim modelinin en büyük kazanımlarından biri olan Liderlik Akademisi ile öğrenciler, liderlik vasıflarını lise çağında öğrenerek iş dünyasına hazır bireyler olarak yetişir. Demokratik bir seçimle oluşturulan Liderlik Akademisinde öğrenciler okulun karar alma sürecinde aktif rol oynar, yürütülen her projenin tanıtım,organizasyon becerilerinin yanı sıra kendini ifade etme ve insiyatif kullanma becerisi ile güvenli bireyler olarak yetiştirir. Biga Doğa Koleji Lise Öğrencileri, alanında uzman eğitimciler tarafından, Antalya´da liderlik akademisi yönetim süreci ,farklı kültürlerle iletişim ve network oluşturma , girişimcilik ve inovasyon , proje yönetimi , bütçe oluşturma, sosyal medya yönetimi ve içerik pazarlaması, sosyal sorumluluk ve etik,ekip yönetimi ve liderlik, yapay zeka =nasıl bir gelecek ? konularında eğitim alarak kendilerini geleceğin dünyasına hazırlayacakları, 3 gün sürecek liderlik akademisi kampındalar.