Biga Günlüğü

  

   
   

 

Yazdır21.6.2022 14:25:04

Özel Biga Can Hastanesi Eğitim Hemşiresi Elvan Özcan, hastane personeline empati kurma, etkili iletişim, beden dili, öfke kontrolü ve stres yönetimi hakkında eğitim verdi. Özel Biga Can Hastanesi eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitime Başhemşire Bahar Karadal ve personel katıldı. Etkili iletişim kurmanın etkin bir dinlemeye dayandığı ifade eden Özcan: " iletişim kurulan kişinin anlattıklarının o kişi için taşıdığı anlamların farkına varmak söylediklerine karşı yakın ilgi göstermek önemli bir beceridir. Hasta ile hastane çalışanları arasındaki etkili iletişimde ilgi ve güler yüz, etkin dinleme, etkin ve birbiri ile tutarlı sözlü ve sözsüz iletişim önemlidir. Anlaşılabilir bir dil kullanarak hastaya samimi olarak duygu ve düşüncelerini açıklamalısınız. Hasta bireyle iletişim kurmada konuşmak için zaman ayırın. Hasta bireye ismiyle hitap edin. Konuşurken ve dinlerken empati yapın. Gerekirse fiziksel dokunmayı kullanın. Açık ve anlaşılır bir dil kullanın. İletişimde gizliliğe önem verin. Hastaya önyargısız yaklaşın. Ekip elemanları ile ortak yaklaşım belirleyin. Tedavi ve bakımla ilgili hasta ve ailesini bilgilendirin. Söylenerek değil söyleyerek yaşayın. Gülümseyin, ne kadar soğuk olursanız olun yine de sıcak gözükürsünüz" dedi.