Biga Günlüğü

  

 

Yazdır18/7/2014

Ey Yahûdî pisliksin; eskiden de çok pistin Senin necis rûhunu elli tane Filistin Olsa yine pak etmez... ... Dehşet üstüne dehşet, dehşet üstüne dehşet Hayvanat bahçesinde dahî olmaz bu vahşet ... Sitemim sana değil; mevzû daha da derin /Kul hakkına giremem; altı da var bu yerin/ Senden daha pisliktir senin müttefiklerin Mümin-kâfir fark etmez ! hft

Şair Hasan Fahri Tan
@email