Biga Günlüğü

  

 

Yazdır23/4/2015

Takvimler, bu geceyi târihe mîlat düşsün Bu gece şâirlerin dilinden naat düşsün Her bahtı karalının bahtı gülsün bu gece Bu gece payımıza aşk ve salâvat düşsün hft

Şair Hasan Fahri Tan
@email