Biga Günlüğü

  

 

Yazdır15.5.2018 16:14:59

Çanakkale’ye değer katmak isteyen her kesimin Sağlık Turizmini ve özellikle İleri Yaş Turizmini önemsemesi gerekiyor… Çünkü A. Küresel sağlık gelişmeleri bizi yönlendiriyor: ? Dünya hızla yaşlanıyor.2015 itibari ile Türkiye toplam nüfusu içindeki 65 yaş üzeri nüfusun oranı %8’in üzerine çıkmıştır, 2020 sonrasında bu oran %10’ları geçecektir, ? Diyabet; Dünyanın en büyük 3. Ülkesidir. Uluslararası Diyabet Federasyonu Diyabet Atlası tahminlerine göre 2040’da Diyabet hastası sayısı 642 milyon kişiolacaktır. ? Yaşlanan Dünya ile 2030 yılında beklenen 75 milyon kişinin Alzheimer nedeniyle tedavi olacağı ve toplam sağlık harcamalarının %10 artacağı yönündedir. (DSÖ,2015). ? Kalp damar hastalıkları, kanserler, metabolik hastalıklar ve diğerleri ilk 5 ölüm nedeni arasındadır ve artmaya devam etmektedir. ? İleri Yaş Turizmi önümüzdeki dönemin büyüyen bir sektörüdür. B. Neden Çanakkale: ? Sağlıktaki küresel gelişmeler ve yakın Avrupa coğrafyasında yaşayan yaşlılar için doğru ve kolay ulaşılabilir bir seçenektir Çanakkale… ? Çanakkale; uluslararası düzeyde hatta Türkiye isminden daha çok bilinen İstanbul’dan sonra en çok bilinen yöredir. ? Dünyadaki ilk güzellik yarışması Çanakkale’de yapılmıştır. Homeros´un İlyada destanına göre tarihte bilinen ilk güzellik yarışması MÖ 2000´de bugün Kaz Dağları olarak bilinen İda Dağı´nda yapılmıştır. ? Çanakkale ilinin yaşlı nüfusu fazladır. 65 Yaş ve Üzeri Nüfus Oranı Türkiye ortalaması % 8,3 iken bu oran Çanakkale’ de % 13,8’dir. ? Çanakkale; ekolojik yapısı, denizi, termal kaynaklarının birlikte harman olduğu bir ilimizdir. ? Şehrin tarihi dokusundan kaynaklı olarak medikal sağlık turizmi açısından da potansiyelhastalara cazibe merkezidir. C. Yasal mevzuat düzenlemesi de yapıldı: ? 15 Mayıs 2018 gün ve 30422 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Konaklamalı Fizik Tedavi Ve RehabilitasyonMerkezleri Hakkında Yönetmelik ile de turizm faaliyeti yapan oteller bünyesinde Fizik Tedavi Merkezi ve Yaşlı Bakım Merkezi açılmasına izin verildi. Biliyorsunuz Fizik Tedavi Merkezleri; tedavi sunan sağlık kuruluşları bünyesinde açılabiliyordu. Turizm faaliyeti yapan tesisler de de Kaplıca faaliyeti vardı. Şimdi her iki birbirini tamamlayan faaliyetin kuralları daha da netleştirildi. ? Türkiye’nin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hususunda markalaşması gerekmektedir. Çünkü Akupunktur, Fitoterapi, Homeopati, Apiterapi, Hipnoz, Refleksoloji, Kupa, Proloterapi, Ozon, Osteopati, Kayropraktikvb konular tamamlayıcı tıp konuları olup Medikal ve İleri Yaş Turizminin de tamamlayıcı parçasıdır. D. Neler Yapabiliriz: ? Öncelikle şehrin bu hususta dinamikleri olan Valilik, Belediye, Sağlık Müdürlüğü, Üniversitemiz, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Özel Sağlık Kuruluşları ve ilgili diğer paydaşlar “Yöresel Teşvik Planını” hayata geçirmeli,İleri Yaş Turizmi ve Medikal Turizm için Yerel Teşvikler olmalıdır. ? Belediye + Özel Sağlık Yatırımcısı + İl Özel İdaresive katma değer üretecek birçok kamu kurumu Yöreye Özel Projelere destek vererek Çanakkale yöresinde Şifa Kampları, Diyabet Köyleri vb ile Sağlık Eğitimi Turizmi geliştirebilir… ? Çanakkale şehri “Yaşlı Dostu Şehirler Küresel Ağına” üye olmalıdır.Dünya Sağlık örgütünün Yaşlı Dostu Şehirler Küresel Ağına Başvuru http://www.who.int/ageing/age-friendly-world/en/ ? Şehirlerde fiziki engeller olmamalıdır. Erişebilirlik İzleme Denetleme Yönetmeliği gereklerine hem şehirlerimiz hem de tüm kuruluşlarımız uymaya özen göstermelidir. ? Çanakkale ilindeki sağlık kuruluşları Yaşlı Dostu Hastane uygulamalarına geçmelidir. ? Ülkemize Medikal Turizm için gelenlere sorunları sorulduğunda ortaya çıkan sonuç şudur ki; “ Hastanın ihtiyacına yönelik doğru kişiyi bulmakta yaşanan sorundur”, hasta ile hekim arasındaki tanıtım boşluğu kapatılmalıdır. Çanakkale ve bulunan tüm sağlık kuruluşları layıkıyla yurt içi ve yurt dışında tanıtılmalıdır.. “Sağlığın Yolu Çanakkale’den Geçer” kampanyası başlatılmalıdır. Unutmayın İleri Yaş Turizmi ve Medikal Turizm bir Sağlık Hizmet İhracatıdır. Çanakkale’de yetişmiş ve yaşamış biri olarak amacım; stratejilerine yön verdiğim sağlık hizmetleri hususunda naif insanların yaşadığı bu güzide şehirde farkındalık yaratmaktır. Bil Gates’in dediği gibi “ Kendi ürününü yok edecek ürünü yapamayanlar bir gün yok olur…” Saygılarımla.. Dr. Feza Şen OHSAD Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yön. Kur. Üyesi Özel Biga Can Hastanesi Yön. Kur. Üyesi YKÜ 05322778827

Dr. Feza Şen
@email